Tên dự án: Villa Hải Phòng

Địa điểm: Hải Phòng

Phong cách: Hiện đại

Diện tích: 512m²