Tên dự án: Villa Hải Dương

Địa điểm: Hải Dương

Phong cách: Hiện Đại

Diện tích: 395m²