Tên dự án: Villa Ninh Bình

Địa điểm: Ninh Bình

Phong cách: Hiện Đại

Diện tích: 150m²