Tên dự án: Villa Mr Dac

Địa điểm: Sóc Sơn - Hà Nội

Phong cách: Hiện Đại

Diện tích: 250m²