Tên dự án: Villa SS

Địa điểm: Sóc Sơn - Hà Nội

Phong cách: Hiện Đại

Diện tích: 150m²